STROJÁRSKA KONŠTRUKCIA + VEDECKÉ VÝPOČTY

KONŠTRUKCIA a výpočet tlakových nádob a zariadení podľa AD-2000, EN 13445, ASME Section VIII, NTD A.S.I. Sekce III a STN 690010

Profil : 1. Konštrukcia a výpocet tlakových nádob a zariadení
Profil : 2. Pevnostné výpocty podla STN 690010, AD Merkblätt 2000, EN 13445 a ASME Section VIII Div.1 a Div.2
Profil : 3. Analýza pomocou FEM - membránová + ohybová + únava
Profil : 4. Stabilita tlakových nádob a ocelovych konstrukcii elastická + plastická
Profil : 5. Preukazná dokumentácia do jadrových elektrárni podľa NTD A.S.I. Sekce III
Profil : 6. Výpocet utahovacích momentov podla VDI 2230 + EN 1591-1
Profil : 7. Funkčná spôsobilosť pocas seizmickej udalosti pomocou ASME QME-2007-1
Profil : 8. Návrh skladovacích zásobníkov podla EN 14105
Profil : 9. Návrhové a kontrolné výpočty ventilov, armatúr, filtrov a elektromotorov MO34
Profil :10. Zbytková životnosť - pece EN 12952-3 + EN 12952-4

Skreslenie technickej dokumentácie podľa ASME Section VIII Div.1, AD Merkblätt 2000 a EN 13445
Pevnostné výpocty pre tlakové nádoby a zariadení podla:
STN 690010, AD Merkblätt 2000, EN 13445 a ASME Section VIII Div.1 a Div.2
Skreslenie ocelových konštrukcií
Skreslenie rôznych strojárskych výkresov do formátu *.dwg

SOFTWAROVÉ VYBAVENIE :

WIN_SHELL R3.00 www.schell-software.de
PvElite 2018 www.coade.com
MATHCAD 15 www.mathsoft.com
ZWCAD 2018 CZ www.zwcad.com
SCIA 2017 (Customer Nr.556117) www.scia.cz
SPACECLAIM 2015 www.spaceclaim.com
ANSYS 13 NLT (Customer Nr.504531) www.svsfem.cz
STATES www.uam.cz

V oblasti tlakových nádob a zariadení ponukáme všeobecné poradenstvo + vytváranie technickej dokumentácie podľa noriem STN 690010 , ASME VIII, AD Merkblätt 2000, EN 13445, NTD A.S.I. Sekce III. Náš tým má
20 ročnú skúsenosť pri navrhovaní a skreslení tlakových nádob, výmenníkov, kolón a armatúr. Pevnostné výpočty sú vyhotovené pomocou programu WINSCHELL R3.00, PVElite 2018 a MATHCAD 15 podľa príslušných noriem. Špeciálne prípady tlakových časti sú riešené pomocou MKP výpočtu ...
Pre oceľové konštrukcie - riešenie detailov, styčníkov, profilov potrubných uložení kontrolujeme a navrhujeme pomocou SCIA 2017 kým výkresovú dokumentáciu pomocou 3D systému SPACECLAIM 2015.